การใช้ยาพ่นจมูก

คำแนะนำในการใช้ยาพ่นจมูก

          การใช้ยาพ่นจมูกสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบนั้น ควรใช้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
การพ่นยาอย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช้ยา และลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา

โดยทั่วไปการใช้ยาพ่นจมูกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

u  ถ้ามีน้ำมูก ควรสั่งน้ำมูกออกก่อน หากน้ำมูกเหนียวมาก ควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ และ สั่งน้ำมูกออก
ให้มากที่สุด
v  เขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยา จับขวดยาโดยวางนิ้วหัวแม่มือไว้ที่ก้นขวด วางนิ้วชี้และนิ้วกลางไว้ที่ไหล่ขวด
หากเป็นการพ่นยาครั้งแรก ให้กดไล่อากาศจนกระทั่งมียาพ่นออกมา
w  ก้มหน้าลงเล็กน้อย สอดปลายขวดยาเข้าในรูจมูก โดยปลายขวดยาชี้ไปทางหางตา (พ่นยาข้างขวาให้ชี้
ปลายขวดยาไปที่หางตาข้างขวา พ่นยาข้างซ้ายให้ชี้ปลายขวดยาไปที่หางตาข้างซ้าย) กดพ่นยาพร้อมกับ
สูดลมหายใจ อาจมีน้ำยาบางส่วนไหลลงคอขณะพ่นยา ให้ดื่มน้ำตาม
x  หลังการพ่นยา ให้ทำความสะอาดที่พ่นยาทุกครั้ง
y  พ่นยาตามคำแนะนำของแพทย์ และมาตรวจตามนัด เพื่อปรับขนาดของยาพ่นให้เหมาะสมตามอาการ
ของผู้ป่วย การพ่นยาไม่สม่ำเสมอจะทำให้ผลการรักษาไม่เต็มที่